Mahirap man aminin, pero hindi maikakaila na marami tayong oras na napupunta lamang sa wala kapag may libreng oras tayo sa opisina.

Nakapanayam din natin ang isang Admin Assistant na kung saan ay ibinihagi niya ang karaniwang gawain sa trabahong ito, paano nga ba tumagal sa trabahong ito at kung saan patungo ang kanyang career.

Ito ang ating mga pag-uusapan sa episode na ito:

00:39 Ano ang pwedeng gawin sa libreng oras kapag maluwag sa trabaho
02:38 Panayam as isang Admin Assistant at kung paano siya nakapagsimula at nagtagal sa trabahong ito
09:12 Quote for the Week (Arnold Schwarzenegger)