Paano mo gagamitin ang iyong 13th month pay?

Dapat maging wais upang hindi maiwaldas ng pinaghirapan na salapi.

Narito ang mga maaari mong gawin:

💸 Ipunin ang pera
Mabuting ideya ang ipunin ang perang natanggap mo, dahil maaari mo itong gamitin sa ibang mga bagay. Kung sakaling may biglaang gastusin ay mayroon kang mapagkukuhanan ng ipangtutustos at hindi mo na kailangang pang manghiram na pera.

🏦 Mag invest
Marami tayong maaaring paglagakan ng ating salapi tulad ng mutual funds, hindi kailangang bihasa ka sa larangang ito, sapagkat maraming taong makatutulong sa iyo upang palaguin ang iyong pinaghirapang pera tulad ng mga fund managers. Kailangan lamang na suriin mo ng mabuti ang mga institusyon na iyong lalapitan upang maging ligtas at legal ang iyong magiging transaction sa kanila.

💵 Magbawas ng utang
Kung nagamit mo na ang natanggap mong pera sa mga personal na bagay at mga gasutusin sa pamilya, at may nalalabi ka pang pera ay magandang ideya ang mag bawas ng mga bayarin dahil mababawasan din ang iyong mga alalahin kung magbabayad ka ng iyong mga utang.

🎓 Mas palawakin ang kaalaman at kasanayan
Bilang emplayado mabuti ang patuloy ng pag-aaral at pagsasanay upang makamit mo ang iyong inaasam na promosyon at pag-angat. Maaari kang bumili ng mga babasahin na tungkol sa larangan na iyong kinabibilangan. O kaya naman ay itabi ang perang natira mula sa iyong 13th month pay para sa mga workshops or seminars na maaaring makadagdag sa iyong kaalaman.

💰 Magsimula ng sariling negosyo
Marami sa atin ang nangangarap ng maliit na negosyo para sa ating pamilya, at ang iyong matatanggap na 13th month pay ay maaari mong magamit upang magsimula ng isang kumikitang kabuhayan. Magsaliksik ng mabuti kung ano ang nararapat na negosyo, magtanung-tanong, magbasa, at magmasid upang makahanap ka ng akmang negosyong para sa iyo.

🚕 Bumili ng mga bagay na maaari kumita ng pera
May mga kababayan tayong bumibili ng mga kasangkapan ng maaaring kumita ng pera para sa kanila, tulad ng freezer na magagamit nila sa pagtitinda ng mga frozen food, yelo, at iba pang maaaring ilagay sa nabili nilang kasangkapan. Mayroon din naman na gamitin ang pera sa pag bili ng desk top computer, laptop at printer na maaaring gamiting upang mag print ng mga dokumento, mag-encode, o kaya naman upang makahanap ng part-time na trabaho online.

Marami tayong magagawa sa perang ating matatanggap, kailangan lang na bago natin pakawalan ang perang pinaghirapan ay magandang isipin muna natin kung ito ba ay gastos lamang o talagang kailangan natin at magagamit ang paggagastusan upang mas gumaan ang ating pamumuhay. Kung makatutulong ito sa ating pang araw-araw na pamumuhay ay maaari mo itong paglaanan ng pera ngunit kung hindi naman ay mabuting ipagpaliban muna ang paggastos ng iyong pinaghirapang salapi, itabi ito at sa tamang pagkakataon ito gamitin.

https://www.facebook.com/PhilJobNet/videos/2126677840893194/