Kung nais mong makatulong at maglingkod sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagpasok sa isa mga sangay ng gobyerno ay mainam na kumuha ng civil service exam. Naghanda kami ng mga madalas itanong ng mga nagnanais na maglingkod sa pamahalaan. Narito ang mga tanong:

1. Ano ang civil service exam?

Ito ay ang pagsusulit na ibinibigay sa mga nais magbigay ng kanilang serbisyo sa pamahalaan. Ginagawa ito ng Civil Service Comission upang mahanap ang mahuhusay at mararangal na indibidwal na nais maglingkod sa ating pamahalaan.

2. Ano ang mga requirements o qualifications para makapag exam ng civil service?

Dapat ikaw ay 18 taong gulang na o higit pa
Filipino Citizen
Mayroong good moral character

3. Kailangan ba na nakapagtapos ng pag-aaral upang makakuha ng civil service exam?

Hindi

4. May bayad ba ang exam?

Mayroon

*Upang malaman ang eksatong halaga ng iyong ibabayad mabuting pumunta sa kanilang website- http://www.csc.gov.ph/csccentral-office.html nakasulat dito ang kanilang mga bilang ng telepono at maaari kang magtanong sa kanilang upang malaman ang halaga ng iyong ibabayad.

5. Paano makakuha ng civil service exam?

Maaari kang magtungo sa tanggapan ng Civil Service Commission o magbrowse sa kanilang website http://www.csc.gov.ph/ para sa schedule ng exams at upang makapag rehistro

6. Saan at kailan ito ginaganap ang civil exams?

May itinatalagang oras, araw at lugar ang Civil Service Commission para sa mga pagsusulit, mabuting antabayanan ito sa kanilang opisyal na website address upang makatiyak sa tamang panahon at lugar ng exam.

7. Electronic ba ang exam o gagamit ng lapis at papel?

 Mayroong electronic examination CSC – COMPUTERIZED EXAMINATION (COMEX)
Mayroon din naman – CSE – PAPER AND PENCIL TEST (PPT)

8. Saan at paano malalaman ang resulta ng exam ng Civil Service Commision?

Makikita ang resulta kung sino sino ang pumasa sa link na ito – http://webapp.csc.gov.ph/CSE_Online/

9. May ibang paraan ba upang makakuha ng civil service eligibility na hindi kailangan ang pagsusulit?

Oo mayroon, ito ang mga sumusunod: 

Barangay Health Worker Eligibility (RA7883)
Barangay Nutrition Scholar Eligibility (PD1569)
Barangay Official Eligibility (RA 7160)
Electronic Data Processing Specialist Eligibility (CSC Res. 90-083)
Foreign School Honor Graduate Eligibility (CSC Res. 1302714)

Honor Graduate Eligibility (PD907)
Sanggunian Member Eligibility (RA 10156)
Scientific and Technological Specialist Eligibility (PD 997)
Skills Eligibility – Category II (CSC MC 11, s. 1996, as Amended)
Veteran Preference Rating (EO 132/790)

10. Ano ang mga dapat aralin bago kumuha ng pagsusulit?

Filipino
English
Math
Writing Composition
Reading comprehension

Logic and Analogy
Basic Philippine Constitution
General Information
Code of Conduct for government employees
Environment Rights and Human Rights

Huwag kalimutang magbasa at magsanay bago ang exam, aralin ang mga nabanggit na paksa upang lumaki ang iyong pagkakataon na pumasa sa pagsusulit. Magdala ng mga lapis at bolpen, inumin at pagkain tulad ng tinapay o biskwit at dumating na maaga sa lugar ng pagsusulit. Hangad namin ang iyong tagumpay.