Marami sa atin ang hindi naiintidihan ang dahilan kung bakit kailangan na magtagal sa isang kompanya ng isa o higit pang taon. Kung nagtagal ka sa trabaho ang ibig sabihin nito ay naging matapat ka sa iyong dating pinasukan at malamang ay maging matapat ka rin sa bagong kompanyang iyong papasukan. Maaari din ito magbigay ng impresyon na mabuti kang tao dahil nagawa mong makisama sa mga taong iyong nakasama ng maraming taon at karapatdapat ka na bigyan ng pagkakataon na magtrabaho sa bagong kompanyang nais mo pasukan.

Kaya kung hindi ka natatangap sa trabaho dahil sa ikli ng iyong inilagi sa mga kompanyang iyong mga pinasukan ay panahon na upang magbigay ng sapat na panahon sa kompanyang iyong pinapasukan o mapapasukan upang hindi maging balakid ang iyong paglipat lipat ng trabaho sa iyong susunod na applikasyon sa trabaho.

Ito ang ilan sa iyong maaaring gawin upang hindi ka palipat-lipat ng trabaho:

1. Maging masaya at produktibo sa iyong trabaho. Ito ang susi para magtagal sa kompanyang iyong pinapasukan ngayon.

2. Mahalin ang trabaho at ang mga kasama sa trabaho dahil kaakibat ito upang tumagal ang kahit sino sa kompanya.

3. Maging matulungin sa lahat ng iyong katrabaho. Para na silang kapamilya mo na din.

4. Ibigay ang higit sa isang daang porsyento ng iyong lakas at talino sa ikabubuti ng iyong gawain.

5. Patuloy at walang tigil na pagpapabuti ng iyong nalalaman at kasanayan ay isa rin sa mga susi upang magtagal sa trabaho.

Kung nagtagal ka ng isang taon o higit pa sa iyong pinapasukang kompanya ay malamang na natutunan mo na ang karamihan sa mga bagay ng iyong kailangang matutunan ngunit hindi ito hudyat na kailangan mo ng lumipat ng ibang kompanya. Kung masaya at nakatutulong ka sa organisasyon na iyong pinapasukan ay dapat na mas palawakin mo pa ang iyong mga nalalaman at kakayahan upang mas maging epektibo ang iyong trabaho.

Sakaling dumating ang oras na kailangan mo nang lumipat ng kompanya o organisasyon, magagamit mo ang iyong mga natutunan upang ipakita ang iyong mga bagong kakayahan. Ang panahon na iyong inilagi sa sa mga kompanyang iyong pinasukan ay magiging repleksyon ng iyong katapatan at halaga sa dating pinasukan. Lulutang ang iyong kontribusyon sa iyong mga dating pinaglingkuran.