Marami sa atin ang nais na tumaas ang sahod ngunit hindi natin alam kung ano ang dapat na gawin upang matupad ito. Nangalap kami ng impormasyon upang ibahagi sa inyo kung paano tumaas ang inyong sahod.

Narito ang mga maaari mong gawin:

Patuloy na Pagsasanay

Walang humpay na pagpapabuti ng iyong trabaho at kakayahan ang iyong dapat isa-isip at isa-puso. Kung palagi kang natututo at nagsasanay ng mga bagong kaalaman ay lalaki ang iyong pagkakataon upang upang tumaaas ang iyong sweldo.

Pagiging ‘Consistent’

Kailangang palagi mong gawin ang mga bagay na nakatutulong sa kompanya, hindi lamang dahil gusto mong tumaas ang iyong sweldo ngunit dapat na may tunay na halaga maitutulong ito sa ikabubuti ng kompanya.

Paggawa ng higit sa Nararapat

Karamihan sa atin ay ginagawa lamang ang sapat para sa trabaho, halimbawa kung kailangan linisin ang isang kwarto ay ito lamang ang ginagawa at hindi na nililinis ang iba pang silid. Magandang ugaling maglingkod ng sobra para sa kompanya. Magagawa ito kung iisipin palagi kung ano pa maaaring gawin para sa ikagaganda ng trabaho.

Paghingi ng Dagdag na Responsibilidad

Hindi ginagawa ng karamihan ang paghingi ng dagdag na responsibilidad dahil ang katwiran nila ay hindi na ito kasama sa kanilang tunay na trabaho, ngunit kung uugaliin ang pagdadagdag ng trabaho maliban sa iyong normal na trabaho makikita ng mga nakatataas sa iyo na karapat-dapat na taaasan ang iyong sahod.

Matutong makipag-negotiate

Bago humingi ng dagdag na sweldo ay siguraduhin muna na ginagawa ng tama ang trabaho, hinihigatin ito, at nag-iisip ng mga bagong paraan upang mapabuti ang iyong estado ng kompanya. Huwag mag-atubiling magtanung kung kailang maaaring pag-usapan ang pagtaas ng iyong sweldo.

Maging mahalaga o importante sa iyong employer

Hindi ginagawa ng karamihan ang paghingi ng dagdag na responsibilidad dahil ang katwiran nila ay hindi na ito kasama sa kanilang tunay na trabaho, ngunit kung uugaliin ang pagdadagdag ng trabaho maliban sa iyong normal na trabaho makikita ng mga nakatataas sa iyo na karapat-dapat na taaasan ang iyong sahod.

Maghanap ng ibang Trabaho

Kung ginagawa mo ng lahat ang nabanggit sa itaas ngunit hindi ka pa rin nabigyan ng dagdag na sweldo ay maaaring panahon na para maghanap ng bagong trabaho kung hindi mo makuha ang mataas na sweldong iyong ninanais.

Kadalasan kailangan na lamang maghintay ng ilang panahon upang ipagkaloob sa iyo ang inaasam mong pag-angat ng sweldo ang kailangan lamang ay pasensiya at patuloy na pagbibigay ng iyong serbisyo at oras sa iyong pinapasukang kompanya at maluwag nilang ibibigay ang dagdag na pasahod.