Nalalapit na ang tuluyang pagpapatupad ng batas para sa Telecommuting at maraming empleyado ang matutulungan nito. Ang pag usbong ng maraming teknolohiya dahil sa internet ang dahilan kung bakit nagiging posible na ito. Ito ang ilan sa mga trabahong epektibong maisasagawa sa loob ng ating sari-sariling mga tahanan:

• Telemarketer / Survey Taker / Online Sales Agent
• Customer Service / Technical Support Assistant
• Data processor / Analyst
• Researcher
• Sekretarya / Virtual Assistant
• Medical Transcriptionist
• Audio Transcriber
• Online Trainer / Tutor / Teacher
• Manunulat / Writer
• Graphic Designer / Multimedia Artist
• Digital Marketing Assistant / Specialist / Manager
• HR Sourcing Specialist

Magandang balita ang batas na Telecommute o “Work from Home” para sa atin, malaki ang maitutulong sa mga manggagawang nagta-trabaho o magta-trabaho sa kani-kanilang bahay sakaling tuluyang maipatupad ang batas para sa telecommuting.

Ito ang ilan sa mga benepisyong dulot nito:

• Makakaiswas sa matinding trapiko
• Makatitipid sa pamasahe o gasolina, damit at pagkain
• Mas mahabang panahon ang maigugugol sa mga mahal sa buhay
• Mas maraming matatapos ng trabaho
• Mababawasan ang stress

Hangad ng PhilJobNet na maging matagumpay ka sa iyong trabaho at kung nais mong mapabilang sa mga empleyadong nagta-trabaho sa loob ng sariling bahay mangyaring magrehistro sa ating website upang makahanap ng mga kompanyang tumatanggap ng mga nais mag Telecommute o mag “Work from Home”.