by | Oct 17, 2017 | Career Advice | 0 comments

Alam niyo ba na mayroon ng panukala na batas upang magkaroon ng tatlong araw na pahinga o ‘rest day’ para sa mga Manggagawa? Maaari itong maisabatas sa oras na maipasa na ito sa ating Senado at malagdaan ng Pangulo.

Ang dating walong oras na trabaho ay magiging labindalawang oras. Sa kabilang banda, hahaba din ang oras na gugulin natin sa ating trabaho dahil ito ay maaring humigit sa walong oras na trabaho. Kailangan pa din makabuo ng apatnapung (40) oras ang isang manggagawa sa loob ng isang lingo. May mga nangangamba na maaaring lubhang mapagod ang ibang manggagawa kung maipapatupad ito.

May mga kasama tayo sa trabaho na pabor dito, dahil madaragdagan ang oras natin sa pamilya at magkakaroon din ng oras para sa iba pang mga bagay. Nais naming malaman kung sang-ayon ka na maisabatas o ito o hindi, kung maaari po ay paki lagay ang inyong komento sa ibaba.

NOTE: Ang panukalang 4 day work week ay hindi sapilitan dahil hindi naaangkop ito para sa lahat ng employer at manggagawa. Sakaling maipatupad ang naturang batas ay kailangang humingi ng pahintulot sa DOLE ang mga kompanyang nais magpatupad nito.