Ang pag Walk-in ang isa sa mga pinakamahirap gawin na pamamaraan sa paghahanap ng trabaho ngunit hindi maikakaila na epektibo din ito. Pakinggan kung ano ba ang mga bagay na dapat gawin bago mo ito subukan.

Kung madalas ka nabibigo sa paghahanap ng trabaho ay maaring may mga dahilan na maaring hindi mo pa nakikita. Talakayin natin ang mga katangian na nagiging hadlang kaya hindi natatanggap sa trabaho ang aplikante at kung papaano din baguhin ito.

Pag usapan natin lahat ‘yan sa episode na ito:

00:29 Tips para sa mga aplikanteng gustong mag-walk in
05:14 Ano ang problema kung bakit hindi ako nakakahanap ng trabaho
11:20 Quote for the week (Simon Sinek)