Madalas ay kapag tumatagal na tayo sa ating trabaho ay maaring makalimot tayo minsan na may kinakailangan pa rin tayo gawin upang manatili dito. Balikan natin kung ano ano nga ba ang mga bagay na ito.

Kung ikaw naman ay naghahanap ng trabaho – siguraduhin mo na ginawa mo ng Prioridad ang paghahanap ng trabaho para magbunga ito ng maganda. Tatalakayin natin kung ano ano nga ba ang nangyayari kapag ginawa mo ito.

Ito ang nilalaman ng episode na ito:

00:25 Paano manatili sa iyong kasulukuyang Trabaho
04:38 Gawing Prioridad ang Paghahanap ng Trabaho
07:21 Quote for the Week (Michael Jordan)