Ang mga kababayan nating nagpupunta sa ibayong dagat para maghanap buhay ay madalas nakatitikim ng tagumpay dahil marahil sa mga ilang kadahilanan na nagpapabuti ng kanilang kondisyon upang maging matagumpay sa trabaho at sa buhay.

Narito ang mga kadahilanan ng mga manggagawang nagpupunta sa ibang bansa kaya sila ay nagiging matagumpay:

Mataas na sahod. Sa maraming pagkakataon ay mas mataas ang nagiging sahod ng ating mga kababayang nag-aabroad kaya sila ay nagkakaroon ng pagkakataon na umunlad.

Panibagong Lugar. Dahil ibang lugar ang napupuntahan ay natututong makibagay sa mga kostumbre at kaugalian ng bansang pinuntahan. Inaaral at isinasapuso ang mga positibong natutunan upang matagumpay na makapamuhay at makapaghanapbuhay sa ibayong dagat.

Bagong Mindset. Kasabay ng bagong lugar ay nagbabago rin ang pag-iisip ng ating mga kababayan. Bago pa lamang umalis dito sa atin ay naitatanim na sa isip na kailangang pagbutihin ang trabaho at pakikisama sa lugar na pamamalagian ng ilang buwan o ilang taon kaya kung naroon na ay nagiging madali ang pag-angat.

Para sa mga anak o pamilya. Ito ang madalas at pinakamalakas na dahilan kung bakit nangingibayan. Mas malaking kita para sa pamilya kahit na anong hirap at pasakit ay titiisin para lamang matupad ang mga pangarap at makapagbigay ng pangangailangan ng mga mahal sa buhay.

Natututong mag-ipon. Kung hindi man likas na masinop pagdating sa pera ay natututo ang ating mga kababayan na mag-impok para sa kinabukasan. Natutuhan ng mga kababayan nating napupunta sa ibang bansa ang mag-ipon ng pera upang ipadala sa Pilipinas at upang buoin ang kanilang mga pangarap.

Kung matutunan natin ang mga mabubuting asal at kaugalian na ito ng ating mga Overseas Filipino Workers ay magiging matagumpay din tayo dito sa ating bansa. Hindi na siguro natin kailangang pumunta sa ibayong dagat para lamang matutunan ang mga bagay na ito para sa ikauunlad ng ating pamilya, mga mahal sa buhay at ng ating sariling bansa. Ang PhilJobNet ay tumutulong sa lahat ng nagnanais na makapaghanapbuhay sa kani-kanilang sariling lugar, mangyaring magrehistro sa ating website bilang Jobseeker upang ikaw ay makahanap na ng bagong trabaho.