Ang pagtitipid ang isa sa pinakamahirap gawin ng isang nagtratrabaho – lalo na kung ikaw ay nagsisimula pa lamang sa pagtratrabaho. Paano nga ba natin magagawang magtipid sa pang araw-araw kung nakasanayan na laging nauubos ang sweldo bago ang next Payday.

Balikan din natin ang mahahalagang aspeto ng buhay maliban sa pagtratrabaho. Maliban sa pagtratrabaho, napakarami pa ng mga bagay na kinakailangan natin bigyan pansin upang tayo ay tunay maging masaya. Pag-usapan natin lahat ‘yan sa episode na ito:

00:33 Paano nga makapagtipid kung ikaw ay isang minimum wage earner pa lamang
04:30 Tamang balanse sa buhay at hanapbuhay
07:35 Quote for the week (Francis Kong)