11 Trabaho na maaring mawala dahil sa Teknolohiya

Dahil sa teknolohiya maraming trabahong maaaring mawala sa hinaharap, ito ang listahan ng mga trabahong malaki ang posibilidad na mawala dahil sa patuloy na pagdating ng teknolohiya ‘Artificial Intelligence’ at mga ‘Robot’. Base ito sa artikulo ng Freelancer.ph. Narito ang mga trabahong malaki ang posibilidad na mawala pag dating ng panahon:

Pero huwag mabahala dahil may mga bagay na maaaring gawin upang hindi ka mahirapan kung sakaling isa ka sa maapektuhan nito sa hinaharap. Siguraduhin mo lamang na gagawin mo ang mga sumusunod na bagay:

Patuloy na pag-aaral ng mga bagong kaalaman

Matuto ng bagong kasanayan

Bukas na isip kung sakaling kailangan magpalit ng trabaho Sadyang hindi mapipigilan ang pagbabago, kailangan lang na handa tayo sakaling maganap ito. Hindi mo dapat na katakutan ang mga ganitong panukala para sa hinaharap bagkus gawin itong batayan lamang. Ang PhilJobNet ay taus pusong tumutulong sa lahat ng nais magkaroon ng trabaho, mangyaring magreshitro ng walang bayad sa ating website- www.PhilJobNet.gov.ph