Kung ikaw ay isang empleyado at gusto mong ma-promote, kinakailangan na handa ka muna para dito bago mo subukan mag-apply. Pag-usapan natin ang mga paraan upang tumaas ang pagkakataon mo ma-promote.

Marami sa ating mga kababayan ang nahihirapan makakuha ng trabaho sa Call Centers / BPO kahit gustong gusto nila. Ang paggamit ng ‘basic’ English ay kinakailangan upang matanggap ka sa trabaho dito. Tingnan natin kung paano nga ba matuto ng pagsasalita ng Ingles.

Samahan niyo kami sa episode na ito:

00:33 Mga Paraan upang ma-promote sa Trabaho
05:02 Paano matuto ng ‘basic’ English upang makapagtrabaho sa Call Center
12:33 Quote for the Week (Jeff Bezos)