Taos puso nila tayong pinagluluto upang kayanin natin ulit harapin ang buhay.

#TulangBuhay #BuwanNgWika2017