Kadalasan dahil sa hirap ng buhay at kawalan ng mapapasukang trabaho ay napipilitang magtrabaho sa ibang bansa ang ating mga kababayan. Hindi na nila isinasaalang-alang ang mga maaaring maging dulot ng pag-alis sa sariling bayan. Kundi iniisip na lamang nila ang perang kikitain sakaling makaalis at makapaghanap buhay sa ibang bansa.

Hindi biro ang mag-abroad at iwanan ang ating mga mahal sa buhay upang makipagsapalaran sa ibayong dagat…

Subukan natin ang uri ng pagtatanong ng mga eksperto sa ‘decision making’ upang malaman kung dapat ba talaga gawin ang isang bagay o hindi. Maaari din gamitin ito sa paghahanap ng trabaho, lalong lalo na kung nais mong lumabas ng bansa.

Narito ang mga maaari mong itanong sa iyong sarili bago ka magdesisyon na magpunta sa ibang bansa. Suriin ng maigi ang magiging sagot sa mga ito:

  1. Handa na ba akong iwanan ang aking mga mahal sa buhay?
  2. Hindi ko ba mapababayaan ang aking mga anak kung aalis ako at maghahanap buhay sa ibang bansa?
  3. Wala ba talaga akong mahanap na trabaho dito sa ating bansa?
  4. Ilang kompanya na ba dito sa ating bayan ang aking na-apply-an?

Kung buo na ang loob mo magtrabaho sa ibang bansa ay siguraduhing ginawa mo na din ang lahat ng iyong makakaya upang maghanap ng trabaho dito sa ating bansa. Hindi kasi biro ang mag-abroad at iwanan ang ating mga mahal sa buhay upang makipagsapalaran sa ibayong dagat.

Kaya naman naisipan ng ating pamahalaan na mas paigtingin ang kampanya para maipakilala ang PhilJobNet sa karamihan upang dito muna sila maghanap ng trabaho sa ating bansa bago mag-abroad upang makapagtrabaho.

Sa huli ay walang ibang magkapag sasabi sa iyo kung ano ang gagawin. Nais mo mang makipag sapalaran sa ibayong dagat o dito mamasukan sa ating bayan. Ikaw lamang ang makapag sasabi kung ano ang iyong gustong marating sa buhay pero kahit ano man ito, alalahanin na nandito ang PhilJobNet upang tulungan ka.

Simulan mo na gumawa ng Jobseeker account upang masimulan mo na ang paghahanap ng trabaho sa ating bansa. Mag register na sa PhilJobNet.