Alternatibong Trabaho para sa mga ‘Nurse’ graduates
May mga pagkakataon na nag-iiba ang ihip ng hangin at kinakailangan na maghanap na ibang trabaho maliban sa tinapos sa kolehiyo. Ngunit hindi dapat maging hadlang ito sa atin tulad ng mga pinagdadaanan ng iba nating mga ‘Registered Nurses’ dahil makakapasok pa din naman kayo sa mga trabahong may kaugnayan sa inyong propesyon.

Nakapagsaliksik kami ng mga alternatibong trabaho para sa mga ‘Nurse’ graduates. Narito ang mga trabahong maaaring apply-an ng mga nakapagtapos ng Nursing:

*All job openings posted above are as of August 3, 2017.

Para sa ating mga nurse na nahihirapang maghanap ng trabaho sana po ay makatulong ang listahang ito upang mapadali ang inyong paghahanap ng trabaho sa ating official job portal, PhilJobNet. Mangyaring i-click lamang ang links sa itaas o di kaya ay hanapin din ang mga job titles na ito sa ating website or sa iba pa na mga job portals upang makatulong sa inyong paghahanap ng trabaho.