Minsan kung gustong lumipat ng isang empleyado ay nakakalimot sila sa mga importanteng bagay na kailangan paghandaan. “Life Changing” ang pagpapalit ng trabaho kaya dapat laging handa ang sinuman bago ito gawin. Naghanda kami ng ilang mga gabay na tanong na maaari mong utanong sa sarili bago ka mag desisyon lumipat ng trabaho.

Itanong mo sa sarili ang mga ito bago tanggapin ang kahit anong bagong trabaho:

Kaya mo ba gawin o aralin ang bagong trabaho?
Marami ka ba na bagong kaalaman na matutunan sa iyong bagong papasukan?
Sapat na ba ang aking kaalaman para makalipat sa bagong trabaho?
Handa ka ba matuto ng mga bagong kaalaman?
Handa ka ba isangtabi ang mga lumang kaalaman upang bigyang daan ang mga bagong kaalaman?
Handa ka ba sa pagbabago?

Kung ang sagot mo sa lahat sa itaas ay ‘Oo’, bago ka pa man magpasya lumipat siyasatin pa ng maigi ang mga bagay na ito:

Anu-ano ang mga benepisyo ng paglipat ko ng Trabaho?

Mas maganda ang Pasahod
Tataas ang Posisyon
Lalawak ba ang aking Propesyonal na Network
May ka bang Health Insurance para sa’yo at iyong pamilya
Mas malapit ba ito sa aking tirahanĀ 

Ano ba ang magiging epekto nito sa aking pamilya?

Masasakripisyo ba ang aking pamilya kung sakaling lumipat ako ng trabaho?
Magiging mas maayos ba ang aking relasyon sa aking asawa o mga miyembro ng pamilya?
Ito ba ang tamang panahon ng paglipat ng trabaho?

Umuunlad ka ba bilang tao at empleyado sa iyong trabaho ngayon?

Kung ang sagot mo ay ‘Hindi’ malamang ay kailangan mo na isipin kung ano ang iyong mga hakbang
Kung ang sagot mo naman ay ‘Oo’ maaring kailangan mo lang pagbutihin mo ang iyong kasulukuyang trabaho at gumawa ng mga bagay na hindi mo pa ginagawa dati upang maisayos ang iyong trabaho.
Ngunit kailangan mo ring isipin kung ito ba ay makapagdudulot ng mabuti sa iyo at sa iyong pamilya

Umuunlad ka ba bilang tao at empleyado sa iyong trabaho ngayon?

Minsan mas mainam na asamin ang pag-angat sa trabaho imbes na lumipat.
Kung lilipat ka ng trabaho ito ba ay dahil sa gusto mo ng iangat ang iyong estado o kaalaman. O dahil ba sa isang pangyayari sa trabahong pinapasukan.

Sa huli ikaw din lamang ang makapagdedisiyon kung nais mo lumipat o magtagal pa sa iyong trabaho, siguraduhin lang na mas mapapabuti ka sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Kailangan mo din tignan ang lahat ng benepisyo at kahihinatnan ng iyong magiging desisyon. At kung handa ka ng maghanap ng bagong trabaho maaari kang mapatala bilang Jobseeker sa PhilJobNet upang mas maging madaling ang iyong paglipat ng trabaho.