Marahil kung pamilyar ka na sa mga taong tinatawag na ‘Introvert’ ay maiisip mo kaagad na sila ang mga taong tahimik at lagi na gustong mag-isa. Totoo ito pero mas marami pa silang katangian tulad ng hindi mahilig lumabas ng bahay at angkin na kakayahan sa pagtutok sa kanilang ginagawa para matapos kagad ito. Sila yung kaunti lang ang mga taong pinakikisamahan, mas gustong makipag-usap sa telepono kesa sa personal, at mas gusto na mas pribado ang kanilang buhay.
Ito ang mga katangian ng mga taong ‘Introvert’:
 • Mas gusto mag-isa imbes na sumama sa iba
 • Mas nakikinig kaysa nagsasalita
 • Mapagmasid
 • Napapagod kung nakikihalubilo sa mga tao ng matagal
 • Madali mawala sa ‘focus’ kapag maingay ang paligid
 • Gusto na pinag-iispan ng mabuti ang bawat sasabihin at magiging desisyon
 • Gusto ang pribadong buhay
 • Maraming nagagawa kung mag-isa
 • Kaunti lang ang kaibigan
Kung angkop ang iyong natapos na kurso at mayroon ka din na angkop na ‘skills’, ito ang ilan sa mga hanapbuhay na maaaring pasukin ng isang ‘introvert’ na makikita ninyo ngayon sa PhilJobNet (as of July 20, 2017):
 1. Auditor / Accountant / Bookkeeper
Fortune (Hong Kong) Seafood Restaurant | http://philjobnet.gov.ph/applicant/job/applynow/11625
2. Information Technology (IT) related professions – System Administrator, Programmer, etc.
Ang iba pa na mga trabahong swak din para sa mga ‘introvert’ay ang mga ito na makikita sa ating site:
 • Graphic Artist / Designer
 • Writer
 • Lab Technician
 • Cook / Chef
 • Truck Driver
 • Welder
 • Non Voice BPO agent (Email, Chat or Back Office roles)

Hindi dahil mahiyain ka o tahimik ay hindi ka na maaaring magkaroon ng magandang trabaho. Kailangan lang na alam mo ang iyong sariling kakayahan. Maaari kang makahanap ng trabaho sa PhilJobNet sa pamamagitan ng job fair at paggamit ng job search sa ating site. Mas mainam na magreshistro para makita ka ng mga kompanya na aktibong naghahanap ng mga trabahador.