Hindi dapat hadlang ang hindi pagkakaroon ng natapos na Kurso upang makakuha ng disenteng trabaho. Maraming paraan upang magkatrabaho ang isang tao pero kailangan ay may ginagawa ka din upang dagdagan ang iyong skills.

Kailangan din ang ‘Positive Thinking‘ upang makakuha ng trabaho. Hindi dapat hinahayaan ang negatibong pag-iisip sa ating buhay, lalo na kung ikaw ay mag-aaply ng trabaho. Pag-uusapan natin yan lahat dito sa episode na ito.

Sa episode na ito >>

00:31 Tulong sa paghahanap ng Trabaho, Para sa mga hindi nakapagtapos ng Kurso
04:22 Inaasahan mo ba makakuha ng trabaho?
08:04 Quote for the week (Jack Ma)