9 Bagay na Dapat Pahalagahan sa Buhay at Hanapbuhay

Ang bawat isa sa atin ay mayroong iba-ibang pinahahalagan sa buhay. Minsan labis nating binibigyang pansin ang isa o dalawa lamang sa mga sangkap ng ating buhay.

Tamang pagbibigay ng oras sa pribadong buhay at hanapbuhay ang kailangan. Nararapat na mayroong tayong nakalaang panahon at enerhiya para sa mga magkakaibang bahagi ng ating buhay.

Ito ang mga aspeto ng buhay na kailangan nating bigyan ng panahon at halaga:

Ang iba sa atin ay paghahanapbuhay lamang ang binigbigyan ng higit na panahon at atensiyon kaya napapabayaan ang ibang aspeto ng buhay tulad ng pamilya at kalusugan.

Lagi nating tandaan na marami pa na mga importanteng bagay sa ating buhay. Iba-iba at magkakahiwalay ang aspeto ng buhay na kailangan bigyan natin ng atensiyon at halaga. Kung nais ninyo ng balanse na buhay-trabaho at personal na buhay, siguraduhin ninyo na daanan ang lahat ng mga aspetong ito.