Kung hindi ka man nakatapos ng pag-aaral ay huwag kang mangamba. Maraming maaaring gawin para makahanap ka ng trabaho. Hindi dahilan ang kawalan ng pinag-aralan upang hindi makapaghanap ng magandang trabaho. Nagiging hadlang lamang ito kung gagawin mo itong dahil sa tuwing hindi ka nakakahanap ng trabaho. Marami kang maaaring gawin upang makahanap ng trabaho at maiingat ang sarili.

Ito ang iyong mga dapat na gawin:

1. Magbasa tungkol sa tamang paghahanap ng trabaho. Maraming babasahin sa dyaryo, libro at internet ang iyong maaaring kuhanan ng magandang impormasyon. Kailangan na tuloy-tuloy ang iyong pagbabasa upang may mapulot na mga bagong impormasyon tungkol sa mga trabaho.

2. Magsanay tungkol sa trabahong gustong pasukin upang tumaas ang iyong tiwala sa sarili. Maging handa para sa paghahanap buhay. Maaari kang magsanay sa mga sangay ng gobyerno tulad ng TESDA o TLRC upang maging handa sa paghahanap ng trabaho. Maari ka din mag-apply sa mga employers bilang ‘intern’ or OJT para makakuha ng experience or bagong ‘skills’. 

3. Walang humpay na pagsasaliksik, ito ang isa iyong kailangang gawin kung gusto mong makahanap ng trabaho. Saliksikin mo ang kompanyang iyong nais pasukan upang maging pamilyar ka sa kanilang negosyo, patakaran, at mga gawain. Alamin mo ang mga bagong trabahong maari mo din mapasukan – napakaraming bagong trabaho ngayon na baka nababagay din sa’yo dahil sa iyong unique ‘skills’.

4. Kakulangan sa paghahanda sa job interviews. Kapag nabigyan ka na ng pagkakataon makapag-apply, kailangang maging handa sa bawat interview na iyong pupuntahan. Mag suot ng nararapat, ayusin ang iyong resume at paghandaan ang mga maaaring itanong sa iyo.

5. Maging positibo. Ang iyong pananaw madalas ang nagiging balakid sa iyong hindi pagkatanggap sa trabaho kung iisipin mo na mahihirapan ka sa paghahanap ng trabaho dahil walang kang natapos na kurso ay talagang mahihirapan ka. Ngunit kung iisipin mo na makahahanap ka ng trabaho dahil ginagawa mo ang lahat ng paraan upang matanggap sa trabaho ay malamang makahanap ka ng trabaho. 

Sapat na paghahanda ang kailangan para lumaki ang iyong pagkakataon upang matanggap sa trabaho. Huwag mong madaliin ang prosesong ito. Simulan mo lamang sa mga maliliit na bagay tulad ng pagsasaayos ng iyong resume, at pagsasanay para sa trabahong iyong nais pasukin. 

Gawin mong araw-araw ang pagsasanay, kahit isang oras lamang bawat araw ay malaki ang maitutulong nito sa pagpapaunlad ng iyong kakayahan. Ang PhilJobNet ay patuloy na tumutulong sa lahat ng nagnanais makahanap ng trabaho, magpatala lamang sa ating website – www.philjobnet.gov.ph upang mas maging madali ang iyong paghahanap ng trabaho.