Sa paghahanapbuhay natin iginugugol ang 8 o 9 na oras natin sa buong araw, at minsan ay higit pa dito ang ating itinatagal sa ating mga trabaho kaya dapat lamang na bigyan natin ito ng halaga at kailangan din na maaayos ang ating pakikitungo o relasyon sa mga taong ating kasama sa trabaho.

Narito ang ilan sa mga paraan upang madali tayong makipagkaibigan sa ating mga katrabaho:

Mag-share o magbahagi. Hindi kailangan na malaki o mamahaling bagay ang iyong i-share sa iyong mga ka-trabaho, basta maaayos at bukal sa iyong loob ang pagbibigay ay makapagdudulot ito ng kasiyahan para sa tumatanggap. May ibang nagbibigay ng mga munting bagay tulad ng candy o key chain sa kanilang mga ka-trabaho, at mayroon din namang namamahagi ng kanilang mga karanasan o kwento sa kanilang mga kasama sa trabaho.

Makipag usap tungkol sa mga maliliit na bagay. Hindi mo kailangan na ikwento ang iyong personal na buhay lalo na kung ikaw ay hindi komportable sa pagkukwento nito. Ngunit pwede ka pa rin makipag usap tungkol sa iyong paboritong restoran/kainan o paboritong lugar na puntahan kasama ang iyong pamilyo, o kahit anong hilig mong gawin. Halimbawa mahilig kang mangulekta ng stuff toys maaari mo itong ikwento sa iyong ka-trabaho. Ngunit pumili ng tamang oras para dito tulad ng tanghalian o break-time.

Humanap ng mga bagay na pagkakasunduan. Madaling humanap ng isang bagay ng kapareho mo sa iyong mga kasama sa trabaho. Halimbawa, pareho kayong mahilig manood ng basketbol o pareho kayong marunong sa sales, maaari ninyo itong pag-usapan. Maraming mga bagay na kapareho mo ang iyong mga ka-trabaho, kailangan lamang na alamin mo ang mga ito upang mas maging malapit kayo sa isa’t isa.

Pag-usapan ang trabaho. Isa ito sa pinakamadaling pag-usapan, ang pag usapan ang inyong mga gawain sa trabaho. Magandang ideya ang makinig at hayaang makapagsalita ang iyong kasama sa trabaho bago ka magsalita at magbigay ng iyong opinyon.

Ngumiti. Huwag mong kalimutan ang pagngiti, ito ang isa sa pinaka-epiktibong paraan ng pakikipagkaibigan lalo na kung bago ka pa lamang sa kompanya. Ang isang tunay na ngiti ay maraming ipinapahiwatig, kabutihang loob, pagiging masiyahin at madaling pakibagayan. Kaya laging ngumiti.

Iwasan ang pagiging negatibo. Mapapansin mo na ang relasyon mo sa iyong mga ka-trabaho ay madalas na mag-uugat sa mabisang pakikipag-usap sa kanila. Kaya hanggat maaari ay huwag na huwag kang magiging negatibo sa kahit anong bagaya na inyong pag-uusapan kung ito man ay sa trabaho o sa iyong personal na buhay.

Magbigay ng palugit. Hindi madalian ang pakikipagkaibigan, gugugol ka ng panahon, hindi ito minamadali. Tulad ng marami bagay hayaan mong natural na dumaloy ang iyong mabuting relasyon sa iyong mga kasama sa trabaho huwag mo itong ipilit upang maging mas maayos ang iyong pakikipag kaibigan.

Isang desisyon ang pakikipag kaibigan sa iyong mga kasama sa trabaho at ikaw lamang ang makapagpapasya kung gusto mong maging masaya at kaaya-aya ang iyong pagtatrabaho sa ka man mapunta. Kaya kung maaayos kang makitungo, mahinahon ang iyong pagsasalita at may mabuting ang iyong kalooban ay tiyak na magkakaroon ka ng maraming kaibigan sa lugar na iyong pinapasukan.