Akala natin basta may resume ay sapat na ito upang pansinin ng recruiter. Kailangan nating siguraduhing maayos ang pagkakagawa ng ating resume upang tumaas ang ating ‘chance’ para mabigyan ng pagkakataon na magkatrabaho. Pakinggan kung paano nga ba ito gawin.

Tatalakayin din natin kung paano nga ba maging handa ang isang empleyado sa pagbabago sa mundo ng trabaho.

In this episode >>

00:40 Paano makuha ang atensyon ng HR Recruiters
02:44 Paano maging handa sa pagbabago sa trabaho
05:43 Quote for the week (Howard Schultz)