Mga katangiang hinahanap sa isang Driver
Isang katangian o skill ang pagmamaneho na madalas kinakailangan ng mga employers. Kadalasan company drivers, truck drivers o deliver drivers ang hinahanap. Kailangan lang ng mayroong kang tiyaga at determinasyon para sa trabahong ito.
Narito ang mga ilan sa katangiang hinahanap ng mga employers sa isang driver:
 • Nakapagtapos ng High School
 • Lisensiya (kailangan ng Professional Driver’s License)
 • Magandang pag-uugali (dito nakapaloob ang ibat-ibang mabubuti asal na hinahanap ng mga employers.)
 • May disiplina sa kalsada
 • Marunong gumamit ng teknolohiya tulad ng GPS, Waze, o Google Maps
 • May malasakit sa trabaho
 • May respeto sa kapwa (magalang)
 • Kaalaman sa rota (kabisado ang lugar ng trabaho)
 • Marunong ng ‘traffic rules’
 • Pasado sa Drug Test
 • Marunong mag pasensiya
 • Malakas na pangangatawan
 • Walang bad ‘records’
 • Madaling umintindi sa mga ‘utos’ or ‘instructions’
Kung taglay mo ang mga nabanggit na katangiang hinahanap ng employers ay malamang matanggap ka, maraming employers ang naghahanap ng professional drivers, magrehistro ka sa PhilJobNet para makapag-apply online.