Ang maghanapbuhay ang natural na landas ng isang nakapagtapos ng pag-aaral, magiging kasapi ka na ng milyon-milyong empleyado na bumubuo iba’t ibang industriya ng Filipinas ngunit dahil sa mga balakid tulad ng mga nakasulat sa ibaba ay nahihirapan na makahanap ng trabaho ang maraming bagong graduate.

Ito ang mga kadalasang nagiging hadlang para sa mga bago sa paghahanap ng trabaho:

1. Kumpiyansa sa sarili
Kung mababa ang iyong tiwala sa sarali ay kailangan na malampasan mo ito sa pamamagitan ng pagsasanay sa iyong sarili, ito ang maaari mong gawin:

Paghahanda ng isip at pangangatawan
Pagsasanay sa pagsagot sa job interview
Tamang pagkilos at pagsasalita
Tamang pagsusulat ng resume

2. Tamang pananamit
Dapat ay angkop ang iyong isusuot sa iyong job interview. Kung sa opisina mag-aaply kailangan na nakabusiness attire upang maging propesyonal at katanggap-tanggap. At kung sakaling hindi sa opisina ang iyong papasukan, magsuot pa rin ng maayos na damit para maging kanais-nais sa mata ng interviewer.
3. Karanasan
Dapat ay angkop ang iyong isusuot sa iyong job interview. Kung sa opisina mag-aaply kailangan na nakabusiness attire upang maging propesyonal at katanggap-tanggap. At kung sakaling hindi sa opisina ang iyong papasukan, magsuot pa rin ng maayos na damit para maging kanais-nais sa mata ng interviewer.
4. Kompetisyon
Tulad mo maraming din ang naghahanap ng trabaho ngunit hindi dapat ito maging hadlang. Makipagsabayan ka sa libo-libong taong naghahanap ng trabaho araw-araw. Ang kailangan na gawin ay iangat mo ang iyong sarili, patingkarin ang iyong mga kakayahan upang makita ka na mga recruiters na isang aplikanteng may maitutulong sa kompanya.
5. Pera
Tulad mo maraming din ang naghahanap ng trabaho ngunit hindi dapat ito maging hadlang. Makipagsabayan ka sa libo-libong taong naghahanap ng trabaho araw-araw. Ang kailangan na gawin ay iangat mo ang iyong sarili, patingkarin ang iyong mga kakayahan upang makita ka na mga recruiters na isang aplikanteng may maitutulong sa kompanya.
6. Ang trabahong papasukan
Ito ba ang madalas mong itanong sa iyong sarili? Ito malamang ay dahil sa nahihirapan kang maghanap ng trabaho sa ilalim ng kursong iyong tinapos, at dahil dito ay napipilitan kang mag-apply na lamang sa trabahong hindi angkop sa iyong pinag-aralan. Maaaring makatulong ang Philjobnet sa pamamagitan ng “Job Matching fearture ng website.
7. Hindi matanggap sa trabaho
Mararanasan mo pagkabagot o pagkainip kung halos lahat na ng iyong kasabay na nagtapos ay nakahanap na ng trabaho, ngunit ikaw ay naghahanap pa rin. Huwag kang paaapekto sa mga ganitong sitwasyon, alam mo kung sino ka at higit mong alam ang iyong mga kakayan. Manalig ka lamang at huwag titigil sa paghahanap dahil darating din ang araw na magkakaroon ka ng hanapbuhay.
8. Hindi marunong sumagot sa interview
Ang kawalan ng karanasan ang isa sa dahilan kung bakit hindi mo nasasagot ng tama ang mga tanong, at minsan dahil na rin sa kaba ay walang kang maisagot sa mga itinatanong sa interview. Magagawan ito ng paraan sa pamamagitan ng paghahanda sa tanong na maaaring lumabas sa interview. Magsanay sa pagsagot, mayroon tayong mga halimba dito sa ating website:

How to Make a Positive Impression During a Job Interview

Did you know that asking the right questions during a job interview can help you get the job?

Sana matulungan ka ng mga payong ito, at upang mabawasan ang mga hadlang sa iyong paghahanap ng trabaho inaanyayahan ka namin na magrehistro sa PhilJobNet. Dito ay makikita mo ang mga jobfairs na malapit sa iyong lugar at mayroon din Job Matching upang matulungan ka sa pag-aaply.