Kadalasan ay hindi natin alam kung bakit hindi tayo natanggap sa kompanyang ating ina-apply-an, kaya nagtanong-tanong kami at nagsaliksik upang maibigay sa inyo ang mga kadahilanan kung bakit minsan ay hindi tayo pumapasa sa ating gustong pasukan.

Dahil kulang sa kasanayan.

Madalas ay kulang sa kasanayan, skills o training na kailangan sa trabaho kaya hindi natatanggap. Kung mayroon ka namang training ay hindi ito angkop sa trabahong iyong ina-apply-an. Pero masusolusyunan mo ito sa pamamagitan ng pag dalo sa mga workshop or training na ibinibigay ng ating pamahalaan, at karamihan dito ay libre, kailangan mo lang malaman kung paano at saan. Pumunta sa website ng TESDA para makita ang listan ng mga libreng training na ginagawa nila para maging handa sa susunod mong paghahanap ng trabaho. 

Kakulangan sa pinag-aralan ang numero unong kalaban ng mga naghahanap ng trabaho.

Ito ang isa sa pinaka karaniwang dahilan kung bakit hindi natatanggap sa trabaho ang karamihan sa aplikante. Ngunit masusolusyunan naman ito sa pamamagitan ng pagsasanay o training. Mainam din na magbasa at magsaliksik tungkol sa trabahong nais mong pasukan. Maraming ding online courses na maaaring pag-aralan para maging handa para sa trabahong gustong apply-an. 

Dahil kulang pa sa experience. 

Maaaring mayroon ka ng tinapos na kurso ngunit bagong graduate ka pa lang at ito ang iyong unang pagsabak sa paghahanap ng trabaho, kaya nahihirapan kang matanggap dahil sa kakulangan ng job experience. O kaya naman ay hindi tugma ang iyong karanasan sa trabaho o sa job opening na ina-apply-an. Maaari kang maging aprentice para sa trabahong gusto pasukin, kung magiging aprentice ka ay magkakaron ka ng karanasan o kasanayan sa trabaho na maaaring maging daan para matanggap. Maaari din na magsanay sa mga free training na ibinigay ng pamahalaan upang magkaroon ng karanasan.

Marahil hindi mo naipakita ang magandang ugali mo. 

Isa ito sa madalas na dahilan kung bakit hindi natatanggap sa trabaho ang isang aplikante, ito ang attitude o pauugali, alalahaning nakikita at nararamdaman ng mga taga-interview ang iyong pagkatao kahit na sa panayam lamang, dahil ito sa iyong paraan ng pananalita at sa pagsagot sa kanilang mga katanungan. Makabubuting magbalik tanaw sa mga mabuting aral ng ibinahagi sa iyo ng iyong mga magulang at guro. Malaki ang maitutulong nito para sa iyong pag-uugali. 

Dahil hindi naging maganda ang mga sagot mo sa interview. 

Marami hindi natatanggap sa trabaho dahil sa mga mali-maling sagot sa mga tanong, at kadalasan ay hindi naman intensyon na sabihin ang mga maling impormasyon dahil lang kadalasan sa kaba at kawalan ng karanasan sa pagsagot sa mga tanong ng interview kaya hind natatanggap ang isang aplikante. Kaya dapat mong paghandaan ang iyong interview, magsanay sagutin ang mga posibleng itatanong sa iyo. May artikulo ang Philjobnet na nauukol para dito.

Sana ay makatulong ang mga ito sa iyo, walang ibang dapat gawin kundi ang paghandaan ang bawat interview na iyong pupuntahan. Ayusin ang sarili, ang iyong resume, at higit sa lahat ang iyong isip para sa iyong mga darating na interviews. Tumutulong ang PhilJobNet sa lahat ng nais magkaroon ng trabaho sa pag pamamagitan ng ating job portal, wag magdalawang isip na mag rehistro, hindi matatawaran ang tulong na maibibigay namin sa inyo.