Madalas hindi natin namamalayan na nakakadagdag stress sa ating trabaho ang mga bagay na kaya naman natin maiwasan. Tingnan natin kung ano-ano ang mga ito.

Pagdating naman sa paghahanap ng trabaho, siguraduhing alam din natin ang mga iba pang katangian na madalas hinahanap ng mga employers maliban sa ‘skills‘ at ‘experience’ natin.

Pagusapan natin lahat ‘yan, sa episode na ito:

00:35 Paano maging stress free ang workplace
03:08 Katangian na hinahanap ng employers sa mga aplikante
06:18 Quote for the week (J.K. Rowling)