Para sa ibang mga aplikante, ginagawa na nila ang lahat ng tamang paraan sa paghahanap ng trabaho ngunit hindi pa rin sila natatanggap. Sinusunod nila ang lahat ng nararapat para epektibong makahanap ng trabaho.

Kadalasan walang mali sa iyong ginagawa ngunit sadyang hindi pa lamang dumarating ang tamang panahon para sa iyo. Kung ginawa mo na ang lahat ngunit hindi ka pa rin matanggap sa trabaho ang kailangan mo na ay pasensiya. Siyempre huwag kang hihinto sa paghahanap ng mapapasukan dahil sa sandaling huminto ka mas lalo kang mahihirapan na makahanap ng trabaho.

 

Tingnan naman natin ang mga positibong ginawa ng mga aplikanteng nakahanap na ng trabaho sa madaling panahon. Narito ang listahan ng kanilang mga ginawa upang makahanap ng trabaho:

1. Pag-iisip
Nag-isip ng ikabubuti ng sarili at nag-isip ng positibo patungkol sa sarili at ibang tao.
2. Pananalita
Magalang ang pananalita, malumanay at hindi padalos-dalos sa mga sinasabi.
3. Pananamit
Maayos ang pananamit, ugma sa ginagamit sa opisina kung sa bahay kalakal papasok at tama kung may job interview.
4. Nagsaliksik
Nangalap ng impormasyon tungkol sa kompanya, ang kalakal na ginagawa nito ang pinanggagalingan ng pananalapi ng organisasyon.
5. Inaral ang mga Sagot
Pinaghandaan ng mabuti ang lahat ng maaari lumabas na tanong sa interview at mga posibleng pagsusulit ng nais pasukan.
Hangad namin ang iyong tagumpay sa paghahanap ng trabaho kaya magrehistro sa PhilJobNet upang mas lumaki ang iyong pagkakataon na matanggap sa trabaho.