Mas masaya ang pakiramdam natin sa trabaho kung tayo ay “productive“. Kaya subukan ninyo ang ilan sa mga paraan na subok na din namin kung paano nga ba maging produktibo sa trabaho.

Pagdating naman sa mga job interviews, huwag hayaang matapos ang interview ng hindi ka makakapagtanong kung binigyan ka naman ng pagkakaton. Alamin ang dahilan sa ating podcast episode ngayon.

Sa podcast episode na ito:

00:45 Tips kung paano maging produktibo sa trabaho
04:58 Maari mong itanong bago matapos ang interview
06:50 Quote for the week (Michael Phelps)