Hindi kailangan ng mataas na pinag-aralan upang maiingat at maitaguyod ang sarili at ang ating mga mahal sa buhay. Ang kailangan ay isang bukas na isip, determinasyon, at pag-asa na balang araw ay matutupad lahat ng ating maliliit at matatayog na pangarap. Kailangan lang nating itong simulan, hindi bukas kundi ngayon. Ngunit paano nga ba?

Hindi hadlang ang antas ng pinag-aralan sa ating pag-unlad, palayain ang isip at gawin ang unang hakbang, kaakibat natin ang gobyerno sa pag-abot ng iyong mga pangarap.

Naglagay din ng kategorya para sa mga high school graduates ang PhilJobNet, upang mas higit na mapadali ang inyong paghahanap ng trabaho at makikita ninyo ang mga trabahong pwedeng applyan ng mga high school graduates dito sa link na ito – http://philjobnet.gov.ph/cat/special/job/hsgrad

Maraming naghihintay na trabaho para sa ating mga high school graduates. Mayroong “job matching” para mga nakarehistrong miyembro, at job fairs na maaari ninyong daluhan. Ang kailangan lamang ay magrehistro sa website para mas maging madali ang inyong pag-a-apply.

Narito po ang mga trabaho para sa ating mga high school grads (as of May 11, 2017):

 • Assistant Team Leader
 • Brand Ambassador, Dental Representative
 • Building Electrician
 • Carpenter/Mason
 • Cashier
 • Client Care Consultants
 • Client Service Associate
 • Company Driver
 • Cook
 • Customer Service Representative (Technical)
 • Delivery Rider
 • Domestic Helper
 • Electrician
 • Electronics Production Operator
 • English Instructors
 • Factory Worker
 • General Maintenance Staff
 • Helpers
 • Image Analyst
 • Kasambahay
 • Kitchen Helper
 • Kitchen Staff
 • Marketing Officer
 • Marketing Staff
 • Merchandiser
 • Nail Technician
 • Online Travel Advisor
 • Order Support Consultant
 • Remote Surveillance Professional
 • Sales Clerk
 • Sales Demo
 • Sales Promoters
 • Senior Customer Service Executive
 • Senior Travel Executive
 • Service Crews
 • Subject Matter Experts for Sales
 • System Incident Specialist
 • Tech Support Agent
 • Truck Driver
 • Warehouse Helper
 • Wash Attendant
 • Waste Water Treatment Operator

Kung kailangan ng karagdagang kaalaman o kasanayan mayroon din mga programa ang pamahalaan upang matulungan kayo na makapagsanay ng walang bayad. Kailangan lang ng dedikasyon at panahon upang matapos ito. Maaaring pumunta sa mga tanggapan ng TESDA o sa kanilang website (tesda.gov.ph) upang malaman ang mga kurso at training na kanilang ipinapamahagi sa lahat ng Filipino.