Sa unang podcast episode natin ng Buhay at Hanapbuhay, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang PhilJobNet at ang JobStart Program ng gobyerno.

In this episode:
1:00 Introduction to PhilJobNet
3:40 Overview on JobStart Program
4:38 Quote for the Week (Warren Buffet)