Pag-usapan natin kung paano magagamit ang oras ng paghihintay mo sa interview upang lalong maging mas handa kapag dumating na ang iyong pagkakataon.

Nakapagbahagi din ang isang Project Coordinator, si Miss Nicole ng Bureau of Local Employment, ng impormasyon tungkol sa kanyang unang trabaho at kung ano ano din ang kaniyang ginagawa upang higit pa niyang mapabuti ang sarili sa trabahong ito.

Lahat ng mga ito ang ating tatalakayin:

00:36 Ano ang magandang gawin habang naghihintay ng interview
02:31 Panayam sa isang Project Coordinator sa Bureau of Local Employment
18:15 Quote for the Week (Anthony Bourdain)