Mas dadali ang paghahanap ng trabaho kung mayroon ka listahan ng mga dapat gawin. Alam mo na din dapat ang tamang proseso upang lalong tumaas ang pagkakataon na matanggap.

Nabigyan tayo ng pagkakataon makausap ang isang Utilities Personnel kung saan naibahagi niya ang kanyang kuwento kung paano siya nakahanap ng trabaho at kung paano ka din maaring manatili sa ganitong trabaho.

Tatalakayin natin ito lahat sa episode na ito:

00:38 To do list para sa mga naghahanap ng trabaho
06:01 Panayam sa isang Utilities Personnel kung paano siya natanggap sa trabaho at kung ano din ang kailangan upang makakuha at manatili sa ganitong trabaho
14:21 Quote for the Week (Alan Cohen)